Alhaisten, Uskelan ja Sirkkulan kouluja ehdotetaan yhdistettäväksi ja sijoitettavaksi nykyisen lukion tiloihin

Pekka Mäenpää

Salon kaupungin oppimisympäristöselvitystä tehnyt työryhmä on saanut työnsä kakkosvaiheen valmiiksi.

Työryhmä esittää, että Uskelan, Alhaisten ja Sirkkulan koulut yhdistetään ja siirretään nykyiseen Salon lukioon. Samalla Salon lukio siirtyy Ylhäisiin entisiin AMK:n tiloihin, joissa parhaillaan toimii Hermannin yläkoulu. Hermanni palaa kevätlukukauden 2021 alusta Torikadulle.

Oppimisympäristöselitystä tehneen työryhmän mukaan Perniön lukio yhdistetään Salon lukioon siinä vaiheessa, kun pienten lukioiden korotettu valtionosuusrahoitus lakkaa. Halikon lukion olemassaoloa tarkastellaan opiskelijamäärien lähtiessä laskuun.

Työryhmän mukaan Oppiva Salo -kehittämisohjelma tulee päivittää jatkossa kolmen vuoden välein.
Nyt työryhmä linjaa, että säilytettävän koulun vähimmäisoppilasmäärä on 48 oppilasta, huomioiden oppilaiden perusopetuslaissa määritellyt koulumatka ajat. Mikäli oppilasmäärä alittaa vähimmäismäärän, valmistellaan esitys kaupunginvaltuustolle koulun lakkauttamisesta.

Näiden linjausten mukaan työryhmä esittää lakkautettavaksi ensi syksystä alkaen Hajalan, Hiiden, Komisuon ja Teijon alakoulut. Saurun koulu lakkautetaan Kirkonkylän koulun valmistumisen jälkeen elokuussa 2023.

Nämä linjaukset tarkoittavat sitä, että Uskelan koulun Kavilankadun rakennusta ei korjata, eikä uutta koulua rakenneta. Samalla tavalla jätetään tekemättä Sirkkulan koulun peruskorjaus.

Oppimisympäristöselvityksessä Uskelan ja Alhaisten koulujen muutto Kaherinkadulle tapahtuisi 1.8. 2021 ja Sirkkulan koulun kunnon niin vaatiessa. Lukion muutto tehtäisiin niin ikään syksyllä 2021. Muutto Ylhäistentien kiinteistöön tarkoittaisi samalla tilojen korjaamista ja rakentamista lukion tarpeisiin.

Työryhmän esitys ei ollut yksimielinen, neljä jäsentä liitti työryhmän esitykseen lausunnon tai eriävän mielipiteen

Kaupunginhallituksen nimeämään työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Annika Viitanen sekä jäsenet Mika Paukkeri, Hannu Eeva, Marja Ruokonen, Jari Niemelä, Pia Setälä, Inkeri Lahti, Anna Karlsson, Johanna Paananen, Mika Mannervesi, Janne Lehto, Juha-Markus Koistinen, Hannu Pölönen, Tuomas Tättilä, Arto Korpinen, Niina Kuisma, Teija Järvelä, Salla Rounamaa ja Anssi Leppänen.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: