Elävät ja yhteisölliset kylät yhtenä kärkihankkeena Salon strategialuonnoksessa

Euroopan mestari Wilma Murtoa onniteltiin Salon torilla lauantaina.

Salon kaupunkistrategian valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kaupunki toivoo kuntalaisilta ja sidosryhmiltä kommentteja luonnokseen kirjattuihin arvoihin, strategisiin päämääriin sekä keinoihin ja kärkihankkeisiin.

Strategian visiosta järjestetään myöhemmin kuntalaisraati, johon ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Luonnostekstissä on sanoitettu kolme kärkihanketta, joista yksi on otsikoitu ”Elävät ja yhteisölliset kylät”.

Alla otteita luonnoksesta.
-Yksi Salon rikkaus on sen lumoavissa ja erilaisissa kylissä. Toimijat eri kylillä luovat yhteisöllisyyttä ja kehittävät omaa asuinympäristöään entistä paremmaksi.

Kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden ja maankäytön keinoin. Elävät ja yhteisölliset kylät –kärkihankkeella kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä ja kootaan yhteen eri vapaaehtoistoimijat sekä luodaan yhteiset periaatteet kylien toiminnan kehittämiselle.

Toinen kärkihanke ”Osaava ja kansainvälinen Salo” kuvaa salolaisten laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja, jotka houkuttelevat työhön parhaat osaajat sekä tarjoavat kaikille lapsille ja nuorille hyvät edellytykset oppimiseen sekä siihen tarvittavan tuen.

Mahdollistava maankäyttö -kärkihanketta kuvaillaan seuraavasti.
”Salon kaupungin elinvoiman takaamiseksi strategiakaudella parannetaan kaavoituksen sujuvuutta, vauhditetaan keskustan kehittämistyötä sekä huolehditaan taajamien tarkoituksenmukaisesta maankäytöstä. Kaupunki hyödyntää moottoritien läheisyyttä kaavoittamalla sekä yritys- että asuintontteja niiden läheisyyteen.

Lisäksi todetaan, että Salo päättää Asuntomessujen hakemisesta sekä hyväksyy Salon keskustavision 2030 vuoden 2023 aikana.

Kaupungin arvoiksi on luonnoksessa kirjattu rohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja ystävällisyys.

Strategiaan ehdotetaan kolmea päämäärää, jotka ovat Elinvoimainen Salo, Kestävän talouden Salo ja Hyvinvoiva Salo.

Vastauslinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta salo.fi.

Pekka Mäenpää

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: