Espoo–Salo -oikoradan karttakyselyyn satoja kommentteja

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelusta järjestettiin loka-marraskuussa 2018 karttakysely, jossa pyydettiin palautetta radan ja siihen liittyvien teiden suunnitteluun. Karttakyselyssä esitettiin jatkosuunnitteluun valittu alustavan yleissuunnitelman kaksiraiteinen ratalinjaus ja siihen liittyvät asemat, tunnelit, sillat ja tiesuunnitelmat maakuntakaavan maastokäytävänä. Kyselyyn vastasi 394 henkilöä.

Kyselysivuilla tehtiin 1 150 paikannusta 9.10.–30.11. välisenä aikana. Eniten vastaajia oli Lohjalta ja seuraavaksi eniten Salosta.  Paljon palautetta annettiin myös Lohjan ja Kirkkonummen alueista. Pääosa kyselyvastaajista oli alueen vakituisia asukkaita, mutta vastaajissa oli myös vapaa-ajan asukkaita ja alueella työskenteleviä. Miehet vastasivat kyselyyn aktiivisemmin kuin naiset.

Yleisesti palautetta annettiin etenkin asemapaikkoihin ja radan sijoittumiseen liittyen. Lisäksi kommentoitiin hankkeen mahdollisia vaikutuksia luonnonympäristöön ja ihmisten elinoloihin sekä maisemaan. Osa vastaajista kokee hankkeen helpottavan päivittäistä liikkumista, osa taas on huolissaan hankkeen vaikutuksista asutukseen, luonnonympäristöön ja maisemaan. Kommentteja tuli runsaasti myös tiejärjestelyihin liittyen.

Veikkolan asemaa toivottiin lähemmäksi Veikkolan keskustaa ja asutusta. Lohjan alueella kommentoitiin eniten aseman sijaintia, ratalinjausta ja tiejärjestelyjä. Lisäksi ehdotettiin parempia asemapaikkoja sekä radan ja teiden linjaustoiveita. Salossa radan kommentoitiin vaikuttavan asumiseen ja alueiden virkistyskäyttöön. Radan linjausta toivottiin lähemmäs moottoritietä ja kauemmas järvistä ja asutuksesta. Tunneleista annettiin myönteistä palautetta, jonka lisäksi niitä toivottiin pidennettäviksi.

Karttoja sekä tarkempaa tietoa kyselyn vastauksista ja hankkeesta löytyy Espoo-Salo -oikoradan hankesivuilta osoitteesta https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata.

Espoo-Salo oikoradan karttakyselyyn vastauksia eniten tuli Lohjalta ja seuraavaksi Salosta.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: