Hallintoministeri Virkkunen uskoo kuntauudistuksen onnistumiseen

Ministeri Virkkunen puhui.
Ministeri Virkkunen puhui.

– Salon ja Kouvolan vuoden 2009 yhdistymisistä voidaan ottaa oppia tulevia päätöksiä tehtäessä

Pekka Mäenpää

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) seisoo vankasti Kataisen hallituksen ajaman kuntauudistuksen takana. Kuntauudistus on suuri kokonaisuus, jonka avulla uudistetaan paitsi kuntarakennetta myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuoltoa ja valtionosuusjärjestelmää. Virkkusen mukaan hallituksen valmisteleman kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja ja vahvistaa kunnallista itsehallintoa.
– Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita, Virkkunen sanoo.
Mistään pakkoliitoksista ei ministeri Virkkusen mukaan ole kyse.

– Lähtökohtana on, että valtioneuvosto päättää yhdistymisestä vain yhdistyvien kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä, hän muistuttaa.

Ministeri Henna Virkkunen tapasi perjantaina suomalaisten kaupunkilehtien päätoimittajia Helsingissä. Ministeri on hyvin tietoinen Salon kaupungin vakavasta taloustilanteesta ja myöntää yhdistymissopimukseen liittyvän henkilöstön viiden vuoden suoja-ajan vaikeuttavan organisaation uudistamista nopealla aikataululla.

– Henkilöstön suoja-ajasta on sovittu hallitusohjelmassa ja se tulee myös uuteen lakiin. Itse nostin hallituksen sisällä keskusteluun suoja-aikojen ketjuttamisen estämisen, mutta ajatuksella ei ollut menestymisen mahdollisuuksia, Virkkunen sanoo.

Henkilöstön suoja-aika tuli mukaan Paras lain myötä 2007 ja sitä jatketaan vuoteen 2022 saakka. Näin siis pienenkin kunnan yhdistyminen esimerkiksi Saloon tai Kouvolaan tarkoittaisi uuden suoja-ajan alkamista.

– Silloin napsahtaa viisi vuotta kakkua lisää koko porukalle, Virkkunen myöntää.

Ministerin mukaan suoja-aika on herättänyt kritiikkiä, mutta ilman sitä yhdistymispäätösten tekeminen olisi vielä paljon vaikeampaa. Suomessa on 460 000 kuntien työntekijää. Heistä aika merkittävä osa on itse valtuutettuja ja hallitusten jäseniä.

– Jos heillä olisi pelkoa  menettää työpaikkansa yhdistymisten seurauksena, valmistelu tuskin sujuisi näinkään jouhevasti kun se tällä hetkellä  menee, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa ongelmaa ei teoriassa pitäisi olla, sillä kuntatyöntekijöistä jää joka kolmas eläkkeelle tällä vuosikymmenellä.

– Salossa ongelmat tulivat hyvin paljon siitä, että kaupungissa oli maksettu korkeampia palkkoja kuin naapurikunnissa ja koko henkilöstön palkat harmonisoitiin Salon tasoon. Samaan aikaan 2009 kun liitos toteutui, talous ja verotulot romahtivat. Sen jälkeen Salosta on lähtenyt 6000 työpaikkaa. Se on ollut raju isku, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa Salossa ja Kouvolassa tehtiin kuntaliitossopimuksia aikanaan hyvin myönteisessä talousvireessä. Nyt tilanne on toinen.

Ministeri Virkkunen muistuttaa useampaan kertaan siitä, että kuntauudistuksessa on kyse suuresta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään paljon muutakin kuin kuntien yhdistymisiä.

– Samaan aikaan valmisteluissa olevalla sosiaali- ja terveysalan uudistuksella halutaan vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä integraatiota.

– Sote-uudistuksen lähtökohtana on luoda mahdollisimman laajat palvelukokonaisuudet, joilla vähennetään byrokratiaa ja vahvistetaan peruspalveluita. Kunta voi tuottaa tarvitsemansa palvelut itse, yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa ne toiselta kunnalta tai yksityisiltä palvelutuottajilta, Virkkunen sanoo.

Myös kuntien valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa. Valtiovarainministeriön asettama selvitysmies Arno Miettinen on tarkastellut valtionosuusjärjestelmää ja sen toimivuutta kokonaisuutena.

– Esittelemäni alustava uudistusehdotus pyrkii oleellisesti yksinkertaistamaan ja selkeyttämään järjestelmää hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti, Miettinen sanoi esitellessään nykyisen kuntien valtionosuusjärjestelmän ja uudistusehdotuksensa eroavaisuuksia helmikuussa.

Ehdotukset vastaanottanut ministeri Virkkunen piti Miettisen tekemää ehdotusta hyvänä lähtökohtana uudistukselle.

– Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on keskeinen osa kuntauudistusta. Kannustavuus ja selkeys ovat uuden järjestelmän lähtökohdat. On myös korkea aika päivittää vanhentuneet laskentapohjat. Selvitysmiehen ehdotukset muodostavat hyvän lähtökohdan uudistukselle, nyt on aika käydä keskustelua uudistuksen suuntaviivoista ja yksityiskohdista, Virkkunen sanoi.

Järjestelmä painottuisi aiempaa enemmän tulojen tasaukseen.

– Ehdotuksessani painopiste olisi aiempaa enemmän tulojen tasauksessa. Järjestelmän pääpaino olisi kuitenkin nykyiseen tapaan kustannus- ja tarve-erojen tasauksessa, selvitysmies Miettinen sanoo.

Salossa ei tehdä selvitystä

Hallitus on antanut kunnille tehtäväksi selvittää kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. Niiden pitää ilmoittaa tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä minkä kunnan tai kuntien kanssa ne selvittävät mahdollista yhdistymistä.

Ministeri Virkkusen mukaan jo aiemmin suuren yhdistymisprosessin läpikäynyt Salo voi mahdollisesti Kouvolan tavoin jättäytyä selvitystyön ulkopuolelle. Mutta jos ja kun naapurikaupungeissa kuten Paimiossa tai Somerolla tulee selvitystarvetta Salon suuntaan, kaupunki voi joutua sitä kautta mukaan selvityksiin.

Salon talousjohtajan Seppo Juntin mukaan kaupunki ei ole tällä hetkellä tekemässä yhdistymisselvitystä mihinkään suuntaan, koska siihen ei ole tarvetta.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: