Kansalaisopiston lasten ja nuorten taidenäyttely kirjastossa

Lasten ja nuorten taiteeseen pääsee tutustumaan kirjaston näyttelytilassa.

Salonjokilaakso

Salon pääkirjaston näyttelytilassa on auennut Salon kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja käsityökoulun näyttely. Esillä on esimerkkejä siitä, millaisia asioita lasten ja nuorten ryhmissä tehdään. Näyttely on auki perjantaihin 15. marraskuuta asti kirjaston aukioloaikoina.

Kuvataidekoulu ja käsityökoulu antavat taiteen perusopetusta ja opinnot on tarkoitettu 7-19-vuotiaille. Opetusryhmät on jaettu ikäryhmittäin. Kuvataidekoulun ryhmiä pidetään Salon keskustassa, Halikossa, Perniössä, Kiskossa ja Perttelissä. Käsityökoululla on ryhmiä opiston päätoimipaikassa Ylhäistentiellä sekä Halikossa. Monissa ryhmissä on tilaa uusille oppilaille ja niissä voi aloittaa myös kesken lukuvuoden.

Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja se on jaettu perusopintoihin ja teemaopintoihin. Perusopinnot on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille ja teemaopinnot käydään yläkoulun ja toisen asteen opintojen aikana.

– Opiskelu etenee vuosittaisen suunnitelman mukaan niin, että kaikki tärkeimmät tekniikat ja menetelmät tulevat tutuiksi ja oppilas oppii käyttämään niitä omien toiveidensa, tyylinsä ja ilmaisunsa mukaan, kansalaisopistolta kerrotaan.

Opinnot alkavat yhteisistä opinnoista, joiden tarkoituksena on hankkia taiteenalan perustaidot. Tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan visuaalista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Teemaopinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja ja perehdytään perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin.

– Opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään valintoja omassa ilmaisussaan. Teemaopintoja valitsemalla oppilas voi suuntautua häntä kiinnostaviin asioihin ja soveltaa itselleen kiinnostavia aiheita.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa lyhytkurssien, projektien, työpajojen, leirien ja opintovierailujen muodossa. Kiertävät kuvataidekoulut toimivat myös Salon keskusta-alueiden ulkopuolella ja tukevat maaseudun lasten harrastusmahdollisuuksia.

Taiteen perusopetus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Lisätietoja näyttelystä ja kuvataide- ja käsityökoulun toiminnasta antavat kuvataideaineiden suunnittelijaopettaja Jaana Saario ja käsityön ja kuvataiteen opettaja Liisi Huotari.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: