Katja Taimela esittää rahaa tiekohteisiin Salossa

Kansanedustaja Katja Taimela esittää talousarvioaloitteissaan rahaa valtion budjettiin ensi vuodelle kahteen tiekohteeseen: Perniöntien levennyksen Sauruntien risteyksen kohdalle sekä itäisen ohikulkutien jatkamista moottoritielle asti.

SDP:n kansanedustaja Katja Taimela esittää talousarvioaloitteissaan rahaa valtion budjettiin ensi vuodelle kahteen tiekohteeseen Salossa. Taimela haluaisi Perniöntielle levennyksen Sauruntien risteyksen kohdalle sekä Mahtinaisentien, eli niin sanotun Salon itäisen ohikulkutien, jatkamista moottoritielle asti.

– Salon Perniöntiellä kohta, jossa käännytään Sauruntielle, on erittäin kapea. Tiellä on runsaasti raskasta liikennettä ja liikennemäärät ovat kasvaneet myös Teijon kansallispuistoalueelle. Perniöntielle tulisikin tähän kohtaan tehdä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta levennys tai kääntymiskaista, joka mahdollistaisi sen, että Saurontielle kääntyminen ei estäisi Saloon päin jatkavaa liikennettä.

Salon itäisen ohikulkutien ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2016, kun Mahtinaisentie avattiin. Tiehanke jaettiin aikoinaan rahoitussyistä kahteen osaan. Hankkeen yleissuunnitelmassa tieyhteys ulottuu valtatielle 1 saakka. Hankkeen tavoitteena on ollut siirtää läpikulkeva henkilöauto- ja raskas liikenne pois Salon ydinkeskustasta.

– Itäisen ohikulkutien jatkaminen on perusteltua. Se parantaisi merkittävästi yhteyksiä moottoritielle Salon eri osista, ja näin ollen edistäisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Mahtinaisen jatko maantieltä 110 valtatielle 1 on paikallaan toteuttaa viipymättä, Taimela vaatii.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: