Kaupuginjohtajaksi valittu Tero Nissinen uskoo Salon elinvoiman elpymiseen

Salon kaupunginjohtajaksi valittu Tero Nissinen on kiitollinen saamastaan luottamuksesta.

Pekka Mäenpää

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen on Salon tuleva kaupunginjohtaja.

Salon kaupunginvaltuusto valitsi Nissisen virkaan äänestyksen jälkeen. Vaalissa Nissinen sai 33 ääntä ja talousjohtaja Anna Korhonen 18.

Valtuustossa kuultiin ennen suljettua lippuäänestystä lukuisia puheenvuoroja, joissa kerrattiin loppusuoralle päässeiden hakijoiden vahvuuksia. Nissisen selkeänä vahvuutena pidettiin pitkää kunnallisalan johtamiskokemusta, jota oli edellytetty myös hakuilmoituksessa. Näytti ja kuulosti siltä, että juuri kokemuksen pituus oli monelle valtuutetulle ratkaiseva valintaa tehtäessä.

Kumpaakin ehdokasta kuvattiin positiivisin termein. Valtuuston suurimmissa ryhmissä oli kannatusta kummallekin ja puheenvuoroissa annettiin ymmärtää, että kumpikin hakija täyttää mainiosti kaupunginjohtajalta vaadittavat ominaisuudet.

Tero Nissinen kommentoi vaalitulosta Salonjokilaaksolle yön yli nukuttuaan. Hän sanoo valinnan ja äänestystuloksen lämmittävän mieltä, etenkin kun viivalla oli päteviä kilpakumppaneita.
-Nöyrällä mielellä mutta innostuneen rohkeasti aion hypätä kehiin noin vuodenvaihteessa, jos muodollisuudet menevät toivotusti. Sitä ennen ajatuksenani on tehdä 2-3 perehtymisreissua Saloon, Nissinen kertoo.

Hän sanoo odottavansa hyvää yhteistyötä loppusuoralla kaupunginjohtajavaalissa olleen talousjohtaja Anna Korhosen ja muun henkilöstön sekä päättäjien kanssa.
-Uskon että saamme hyvän joukkueen kasaan ja kaupungin johdon vaihtoruletin toivottavasti tasaantumaan.

Hänen mukaansa haasteitakin on edessä kestävän taloudenhoidon ja palvelurakenteen yhteensovittamisessa.
-Toisaalta salolainen yritteliäisyys ja sijaintiin liittyvät mahdollisuudet antavat vahvaa uskoa elinvoiman elpymiseen. Salolla on kaikki eväät menestykseen, Nissinen sanoo.

Maanantai-illan valintakokouksessa valtuutettujen puheenvuorot aloittanut Simo Paassilta (sd) sanoi, että kaupungin talouden vahvistaminen edellyttää vahvaa johtamista. Hän antoi puheessaan tunnustusta myös Anna Korhosen testeissä saamille tuloksille, mutta antoi tukensa ja ehdotti Nissistä valittavaksi.
-Minulla on vakaa käsitys, että Tero Nissinen täyttää parhaiten hakuilmoituksen vaatimukset ja edellytykset johtaa Salo pois nykyisestä tilanteesta.

Sanna Lundström (kok) esitti anna Korhosen valitsemista ja perusteli ehdotustaan tulevaisuuteen katsomisella.
-Tarvitsemme johtajan, joka osaa kyseenalaista asiat, joita on tehty. Tarvitaan omia ajatuksia, päättäväisyyttä ja rohkeutta muuttaa toimintaa ja kehittää asioita. Tarvitsemme sisupussin, joka käy tehtävien kimppuun, Lundström sanoi.

Lundströmin mukaan Korhosella on vahvaa taloudellista osaamista ja hän on esimiehenä johdonmukainen.
-Hän osaa ajatella myös sydämellään.

Keskustan Ilkka Uusitalo sanoi kaupunginjohtajan valinnan olevan yhden valtuustokauden tärkeimmistä päätöksistä. Myös Uusitalo laski Tero Nissisen vahvuudeksi kokemuksen.
-Kaupungin talous on vaikeuksissa. Tarvitsemme kaupunginjohtajan, jolla on vahva kunnallishallinnon johtamiskokemus ja kuntakentän haasteiden syvällistä tuntemusta ja kykyä ja näyttöjä talouden tasapinottamisesta.

Uusitalon mukaan valittavalla kaupunginjohtajalla tulee olla laajat valtakunnalliset verkostot aktiivinen ote elinkeinoelämän kehittämiseen.
-Hyvää henkilöstöjohtamista ja viestintään panostamista ei voi korostaa liikaa. Valittavan pitää olla keskusteleva, mutta omiin linjauksiin kykenevä henkilö. Hänellä pitää olla paineensietokykyä ja kykyä ajanhallinnan priorisointiin.

Monessa puheenvuorossa korostettiin sitä, että loppusoralla oli kaksi hyvää ehdokasta. Myös valintaprosessia kiiteltiin ja sitä, että kaupunginhallitus jätti valinnan aidosti valtuustolle.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: