Kirjakkalan ruukkialueelle uusi rakennussuojelupäätös

Insinööritalo, Kirjakkalan ruukki. (Kuva: Mia Puotunen)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen Kirjakkalan ruukin rakennussuojeluasiassa.
Uusi suojelupäätös koskee Ruukinkartanoa eli Insinööritaloa, työväenasuintalo Kjällman/Laaksoa, työväenasuintalo Palotaloa, vanhempaa päärakennusta Patruunaa, viljamakasiinia, Kirjakkalan patoa ja ruukkialuetta.

Suojelu kohdentuu rakennusten ulkoarkkitehtuuriin ja rakennusrunkoon. Insinööritalon ja Patruunan osalta suojelu kohdentuu myös huonetilajaon pääpiirteisiin.

Patruunan, Insinööritalon, Patotalon ja Kjällman/Laakson osalta suojelutarve kohdentuu lisäksi kiinteään sisustukseen, kuten alkuperäisiin tulisijoihin.

ELY-keskus toteaa tiedotteessa, että Kirjakkalan ruukki on merkittävä osa Suomen elinkeino- ja taloushistoriaa teollisuus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kohteena.
Ruukin pihapiiri ja säilyneet rakennukset ilmentävät 1600-luvulla alkaneen vuorielinkeinon vaikutusta lounaissuomalaiseen maaseutumaisemaan ja ruukkiyhdyskunnalle tyypillistä rakennettua ympäristöä.
Kirjakkalassa on tunnistettavissa ruukkikylän hierarkkisesti jäsennelty rakenne ja rakennustyypit varsinaisia tuotantorakennuksia lukuun ottamatta. Pajarakennusten jäänteillä on kuitenkin teollisuusarkeologista merkitystä.

Alkuperäisen kaltaisena säilynyt patorakenne kuvaa varhaisen vesivoimantuoton tekniikkaa. Asuin- ja talousrakennukset edustavat rakennusajalleen ja ruukkikylälle tyypillistä, yksinkertaisen arvokasta rakentamista ja niiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennusten sisätiloissa on hahmotettavissa pääosin 1700- ja 1800-luvulle ominaisia tilajakoja ja materiaaleja.
Kirjakkalan ruukilla on maakunnallista merkitystä alueensa keskeisenä talous- ja sosiaalihistoriallisena ympäristönä.

Lähellä sijaitsevien Teijon ja Mathildedalin ruukkikylien kanssa Kirjakkala muodostaa merkittävän kokonaisuuden, joka kuvaa suomalaisen metallinjalostuksen kehitysvaiheita ja ruukkiyhteisöjen rakennusperintöä.

Salonjokilaakso

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: