Konsulttitoimisto lakkauttaisi ison määrän kouluja ja päiväkoteja Salossa

Salon lukio siirretään entisiin AMK:n tiloihin Ylhäisiin ja jollain aikavälillä sinne siirtyisivät mahdollisesti myös Halikon ja Perniön lukioiden toiminnot.

Pekka Mäenpää

Salossa tiistaina julkistetussa palveluverkkoselvityksessä esitetään Salon kouluverkon radikaalia uudistamista. Kyse on FCG Konsultointi Oy:n tekemästä esityksestä, johon on ensimmäisenä ottanut kantaa oppimisympäristöselvitystä tehnyt työryhmä.

Tässä jutussa kerrotaan pääkohdat konsulttiyhtiön tekemistä esityksistä, kun toisessa jutussa kerrotaan kaupungin oman selvitysryhmän ajatuksia tulevasta. Salon lukion rehtorin lausuntoa siteerataan omasa jutussaan.
Selvitystä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Salon lukion auditoriossa tänään tiistaina klo 18.

Alhaisten, Uskelan ja Sirkkulan kouluja ehdotetaan yhdistettäväksi ja sijoitettavaksi nykyisen lukion tiloihin. Muutosten yhteydessä koulujen oppilaaksiottorajoja ja oppilasennusteita tarkistetaan ja yhdistyvä koulu mitoitetaan vastaamaan Salon keskusta-alueen supistuvaa palvelutarvetta. Myös Hakastaron opetus sijoitettaisiin perustettavaan uuteen yksikköön
Salon lukio siirretään entisiin AMK:n tiloihin Ylhäisiin ja jollain aikavälillä sinne siirtyisivät mahdollisesti myös Halikon ja Perniön lukioiden toiminnot.

Oppimisympäristöselvitys karsisi muutoinkin Salon kouluverkkoa kovalla kädellä.
Armfeltin yläkoulun alueella alakouluista ovat lakkautuslistalla Hajalan, Meri-Halikon, Mustamäen ja Vaskion koulut. Myös Märynummen alakoulu loppuu, suunniteltua uudisrakennusta ei siis tehtäisi.
Hermannin yläkoulua ehdotetaan siirrettäväksi sen entisiin tiloihin Torikadulle, mutta samalla aletaan suunnitella koulun lakkauttamista. Hermannin alueen alakouluista lakkautetaan Hiisi, Hähkänä, ja Kaivola; Alhaisten ja Hakastaron tiloista luovutaan oppilaiden siirtyessä lukion tiloihin.

Moision yläkoulun alueen alakouluista Komisuon toiminta loppuu ja Uskelan koulun kiinteistöstä luovutaan oppilaiden siirtyessä lukion tiloihin.
Perniössä Saurun ja Teijon koulut lakkautetaan ja ne yhdistetään Kirkonkylän kouluun. Myös Sirkkulan koulun toiminta lakkaa ja oppilaat siirtyvät lukion tiloihin Kaherinkadulle.
Myös varhaiskasvatuksessa säästöjä etsitään kiinteistöistä luopumisen kautta.

Lakkautuslistalla ovat jo päätettyjen Asemakadun ja Pahkavuoren päiväkotien lisäksi, Hajalan, Hähkänän, Kalliorinteen, Kiikalan, Kärävuoren, Meri-Halikon, Märynummen, Palometsän, Puolukkapuiston, Sinilinnun ja Särkisalon päiväkodit.

Selvitys ottaa kantaa myös kaupungin nuorisotilojen palveluverkkoon.
Tulevaisuudessa sen perustan muodostaisivat Salon keskustassa toimiva Steissi, Halikon nuorisotila Winkkis ja Särkisalon Poiju. Muualla lähinnä vanhoilla kunnanvirastoilla toimivista nykyisistä nuorisotiloista luovuttaisiin ja nuorisopalvelujen toiminnat sijoitettaisiin jäljelle jääville kouluille tai vuokratiloihin. Samalla on tarkoitus lähteä kehittämään koulujen oppimisympäristöjen ja nuorisopalvelujen yhteiskäyttöä.

Esitetyillä toimenpiteillä on karkean arvion mukaan noin 3,4 miljoonan euron vaikutus opetuksen vuosittaisiin henkilöstö- ja vuokrakuluihin. Tämä arvio pitää sisällään arvion noin 40 opetushenkilön tarpeen vähennyksestä.

Vuokra- ja siivouskulujen pois jäänti vastaa noin 1,5 miljoonan euron kulua vuodessa. Koulujen osalta ei ole arvioitu esimerkiksi avustavan henkilöstön vähentymisestä muodostuvia kustannusvaikutuksia. Tämän lisäksi osa lakkautettavien koulujen kunnossapitokorjauksista jää pois useiden miljoonien edestä vuosittain.

Varhaiskasvatukseen esitetyillä toimenpiteillä on karkean arvion mukaan noin 3,6 miljoonan euron vaikutus henkilöstö- ja vuokrakuluihin. Kasvatushoitohenkilöstön vähennys on laskettu 75 henkilön mukaan.

FCG Konsultointi Oy:n tekemän selvityksen mukaan Salon kaupungin perusopetuksen palvelutarve supistuu huomattavasti tulevien vuosien aikana. Oppilasmäärä 1 198 paikalla vuoteen 2026 mennessä. Se tarkoittaa laskennallisesti 59,9 opetusryhmää. Vuoteen 2031 mennessä vuosiluokkien 7-9 palvelutarve vähenee vielä 459 oppilaspaikalla, mikä on laskennallisesti yli 20 opetusryhmää.

Esitetyt muutokset vähentävät 775 perusopetuksen oppilaspaikkaa. Vuoteen 2026 mennessä koko perusopetuksen palvelutarve vähenee 1 198 oppilaspaikalla.

Kaikille avoin tiedotustilaisuus aiheesta järjestetään tiistaina 10.12. Salon lukion auditoriossa kello 18. Tilaisuutta voi myös seurata verkossa, linkki videointiin: https://haven.fi/live/

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: