Lobbaaminen ja tapahtumakumppanuus aiheina Kulttuuri- ja seurafoorumissa

Tapahtumakoordinaattori Riikka Hjelt ja toiminnanjohtaja Sanna Meska olivat puhujavieraina kulttuuri- ja liikuntafoorumissa.

Salon kaupungissa toimivien kulttuurin ja liikunnan alojen toimijoiden foorumi eli Kulttuuri- ja Seurafoorumi järjestettiin viime torstaina Näkkärissä.

Alojen edustajat kokoontuivat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Kulttuurin ja liikunnan aloilla kohdataan samantyyppisiä ongelmia ja mahdollisuuksia. Kaupungin ja yhdistysten edustajia osallistui tapahtumaan yhteensä viitisenkymmentä.

Tilaisuuden avasi tervetuliaissanoilla Salon kaupungin kulttuurituottaja Suvi Aarnio ja toivotti samalla tervetulleiksi myös tilaisuuden puhujavieraat tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjeltin Lappeenrannan kaupungilta ja toiminnanjohtaja Sanna Meskan Läntisen tanssin aluekeskuksesta.

Sanna Meska käsitteli puheessaan verkostoyhteistyötä ja lobbaamista liikunnan ja kulttuurin kentällä, eli toisin sanoen sitä miten aktiivinen liikunta- ja kulttuuritoimija luo yhteyksiä ja vaikuttaa toimintaympäristössään.
-Liikunnan ja kulttuurin alan toimijoiden on hyvä hahmottaa oman toimintaympäristönsä maakunnallinen, kunnallinen ja paikallinen taso sekä oma paikkansa tuossa ympäristössä. Myös paikallisen päätöksenteon rakenteiden tunteminen selkiyttää sitä, mihin liikunta- ja kulttuuritoimijoiden omaa toimintaa koskevat päätökset perustuvat.

Vuorovaikutustilanteissa Meska ohjasi käyttämään sellaista kieltä, jota vastaanottaja parhaiten ymmärtää. Esimerkiksi kulttuuritapahtumien kävijä ja poliittinen päättäjä lähestyvät yhtä ja samaa asiaa erilaisin sanoin ja käsittein.

Lappeenrannan kaupungin käyttöönottamasta tapahtumakumppanuusmallista oli kertomassa tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjelt. Kaupunki tukee uusien tapahtumien syntymistä ja edistää vanhojen tapahtumien kasvua. Tämä on toimiva tapa tukea pieniäkin tapahtumajärjestäjiä.
-Meillä on tulossa ensi vuodelle 15–20 tapahtumaa, ja uusia tapahtumakumppanuuksia neuvotellaan koko ajan lisää.

Kumppanuussopimuksissa Lappeenrannan kaupunki tarjoaa tapahtumajärjestäjille sekä asiantuntija-apua että teknistä apua. Kaupunki tulee myös vastaan omien alueidensa ja tilojensa vuokrissa ja tarjoaa markkinointiapua kaupungin omissa kanavissa.

Tapahtumajärjestäjät ovat antaneet hyvää palautetta Lappeenrannan kaupungille.
-Järjestäjistä yli 93 prosenttia kertoo pitävänsä tapahtumakumppanuutta hyvänä tukimuotona, Hjelt kertoo.

Tilaisuudessa kuultiin Kulttuurikumppaneiden vuosikatsaus.

Kulttuurikumppanit on Salon kulttuurialan kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen yhdistys, joka toimii alan äänitorvena ja yhteistyöelimenä kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

Viimeisen vuoden aikana Salon kaupunki tuki kulttuurikumppaneiden jäsenjärjestöjä reilulla 93 000:lla eurolla. Kulttuurikumppaneiden jäsenjärjestöjen toiminta tavoitti yhteensä 22 045 kävijää.

Tänä vuonna kulttuurikumppaneissa toiminnan tavoitteena on ollut ohittaa koronan luoma selviytymisvaihe ja päästä jälleen kaupungin kulttuurielämän kehittämiseen. Kulttuurin harjoittamiseen käytettävien tilojen saatavuus ja vuokrauskäytäntöjen yhdenmukaisuus ovat puhuttaneet, sekä se voitaisiinko puhuttaessa kaupungin kulttuurille myöntämästä rahallisesta avustamisesta puhua mieluummin investoinneista kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin imagoon.

Kirsi Kainulainen

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: