Mökkeilyn turvallisuudesta voi huolehtia monin tavoin

Avun saaminen kesämökille on haastavampaa kuin kaupunkiympäristössä. Helikopteri on yksi vaihtoehto.

Kun mökillä ja muilla vapaa-ajan asunnoilla vietetään yhä enemmän aikaa, on tärkeää kiinnittää huomiota myös mökkeilyn turvallisuuteen. Suomen Punainen Risti kertoo tiedotteessa, että jopa 90 prosenttia kaikista tapaturmista tapahtuu koti- ja vapaa-ajan ympäristöissä.

Mökkien usein syrjäinen sijainti tuo omat haasteensa tapaturmien ehkäisyyn. Siksi on tärkeää, että tapaturmiin osataan varautua oikein.

Suomalaisten yleisimpiä sairaalahoitoa vaativia tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Muita yleisiä tapaturmia ovat muun muassa tieliikenneonnettomuudet, myrkytykset, palovammat ja hukkumiset. Eri ikäryhmissä tyypillisimmät tapaturmat vaihtelevat.
–Emme tiedä tarkalleen, mikä osuus vapaa-ajan tapaturmista tapahtuu mökkiympäristössä, mutta tyypillisesti epätasaiset maastot sekä liukkaat kivet ja laiturit aiheuttavat kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia, sanoo erikoistutkija Hanna Kettunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia voi ehkäistä pitämällä huolta omasta toimintakyvystä ja tarkkaavaisuudesta sekä poistamalla mökin ympäristöstä kaatumisriskiä lisääviä tekijöitä. Esimerkiksi sopivat jalkineet auttavat pysymään pystyssä. Myös alkoholin käyttämistä on syytä tarkastella.
–Alkoholihaitoista keskusteltaessa usein unohdetaan akuutit haitat ja riskit arkisissa tilanteissa. Kesälomakauden käynnistyessä on tärkeää muistuttaa, että alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä tapaturmissa, jotka tapahtuvat kotona ja vapaa-ajalla. Pelkästään asian tiedostaminen toivottavasti herättää jokaisen pohtimaan omaan alkoholinkäyttöön liittyviä tapoja ja tilanteita, toteaa vastuullisuuspäällikkö Marja Aho Alkosta.

Palokunnan tie mökille voi olla pitkä ja hidas

Mökillä oma paloturvallisuusosaaminen korostuu. Parasta turvallisuusosaamista on se, että palot ehkäistään käsittelemällä tulta ja kaasulaitteita huolellisesti ja valvotusti. Oleellista on havaita tulipalo nopeasti ja osata toimia oikein.

Palon havaitsemisen avainasemassa ovat palovaroittimet. Palovaroitin on syytä mökilläkin olla jokaisessa tilassa, jossa nukutaan. Tulipalotilanteessa on elintärkeää, että myös satunnaiset mökkivieraat osaavat hätätilanteessa poistua mökistä nopeasti ja turvallisesti.
–Palokunnan tie mökille voi olla pitkä ja hidas. Siksi mökillä on syytä olla riittävästi alkusammutusvälineitä. Sammutuspeite, käsisammutin, sankoruisku ja saavillinen vettä ovat keinoja, joilla tuli saadaan sammutettua – kunhan kaikki ovat sammutustaitoja myös opetelleet, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila.

Kolmannes hukkumisista tapahtuu mökkiympäristössä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuodessa noin 150 ihmistä. Kesän helteet saavat ihmiset liikkeelle vesille ja vesien ääreen, mikä näkyy valitettavasti myös hukkumisten määrässä. Keskimäärin puolet Suomen hukkumistapaturmista ajoittuu kesäkuukausiin ja noin kolmannes tapahtui viime vuonna mökkiympäristössä. Hukkumisten taustalla vaikuttavat vahvasti vesiturvallisuuteen liittyvät asenteet, heikko toimintakyky ja alkoholi.
–Tapaturmaisten hukkumisten trendi on pitkään ollut laskeva. Etenkin lasten, nuorten ja työikäisten hukkumiset ovat vähentyneet. Sen sijaan ikääntyvien osuus on kasvanut ja pääosa hukkuneista on yli 65-vuotiaita. Jotta mökkikesä on mahdollisimman vesiturvallinen, muistetaan pukea pelastusliivit aina vesille suunnattaessa, uidaan rannan suuntaisesti ja muistetaan, että alkoholi ei kuulu yhteen vesiaktiviteettien kanssa, sanoo SUH:n hengenpelastuksen asiantuntija Anne Hiltunen.

Suomalaiset ovat mökkikansaa – vapaa-ajan asukkaita on laskentatavasta riippuen noin 2,4–2,9 miljoonaa ja mökkejäkin löytyy yli puoli miljoonaa. Mökeillä myös vietetään yhä enemmän aikaa: vuonna 2016 keskimääräinen käyttövuorokausien määrä oli 79, kun taas vuonna 2021 käyttövuorokausia kertyi jo 103.

Salonjokilaakso

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: