Säästäminen kasvoi Someron Säästöpankissa

Someron Säästöpankin säästämis- ja sijoitustuotteiden kasvu oli vuonna 2013 ennätyksellisen suurta.
Pankin asiakasvarat kasvoivat vuoden aikana vajaat 50 miljoonaa euroa. Alkuvuoden notkahduksen jälkeen kymmenen kuukauden kasvu oli 65 miljoonaa euroa.
– Tällaista rahavyöryä ei ole tapahtunut koskaan ennen pankkimme 133 -vuotisen historian aikana, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.
Pankin tase ylitti 400 miljoonan euron rajan.
– Lisäksi olemme sijoittaneet asiakkaidemme varallisuutta taseen ulkopuolelle reilut 130 miljoonaa euroa. Taseen tai talletusten määrän merkitys pankin koon mittarina pienenee vuosi vuodelta, Huupponen sanoo.

Someron Säästöpankin sijoittaja-asiakkaat ovat ennakkoluulottomia ja halukkaita pienen, hallitun riskin ottamiseen, sillä varoista yli kolmannes on sijoitettu muualle kuin perinteisiin talletuksiin.
Kysymykseen kasvun syistä Huupponen listaa neljä asiaa: aika, henkilökunnan osaaminen, tuotteet ja kilpailijat.
– Epävarma taloustilanne saa ihmiset kuluttamisen sijaan säästämään säännöllisesti. Vaikka alueellamme on valtakunnan keskitasoa suurempi työttömyys, onneksi kuitenkin noin 85 prosentilla ihmisistä on työpaikka.
Lainan kysyntä on koko toimialueella hieman normaaliaikoja hiljaisempaa, luku on suoraan verrannollinen asuntokauppojen määrään.
Varainhankinnan kasvusta ja luotonannon hiljaisuudesta johtuen pankin likviditeetti on historiallisen hyvä.
– Pankin vakavaraisuus lähentelee 30 prosenttia, joten voimme katsoa luottavaisena tulevaisuuteen, sääntelyn kiristymisestä huolimatta, koska tunnuslukumme ylittävät selvästi uuden sääntelyn vaatimukset, kertoo Huupponen.
Vuoden 2013 liiketoiminnalliset tavoitteet saavutettiin lähes täydellisesti. Pankin liiketulos pysyi suurehkoista luottotappioista huolimatta totutulla 3.5 miljoonan euron tasolla. Pankki teki luotoista 0.7 miljoonan euron alaskirjauksen, joka ei kertaluontoisena kuitenkaan ole hälyttävä taso pankin kokoon ja tulokseen nähden.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: