Salon 2015 talousarviosta keskustellaan Hilkansalissa

Salossa järjestetään ensi viikolla kaikille avoin keskustelutilaisuus kaupungin ensi vuoden talousarviosta.

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta 11. joulukuuta pidettävässä kokouksessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Annika Viitanen, Saija Karnisto ja Ulla Huittinen järjestävät talousarvioesityksestä avoimen keskustelutilaisuuden ensi maanantaina Salon pääkirjaston Hilkansalissa.

Tilaisuuden aluksi puheenjohtajisto käy läpi talousarvioesitystä, jonka jälkeen aikaa on varattu keskustelulle niin talousarviosta kuin valmistelussa olevasta uudesta sopeuttamisohjelmastakin.

– Talousarvioon ja sopeuttamisohjelmaan liittyviä kommentteja ja kysymyksiä voi esittää etukäteen netissä otakantaa.fi -palvelun kautta.

Salon kaupungin talousarvioesityksen henkilöstömenojen kokonaissumma on 157,2 miljoonaa euroa, joka edellyttää säästötoimenpiteiden jatkamista. Tavoitteena on henkilöstömenojen vakiinnuttaminen noin 155 miljoonaan euroon vuodessa.

 

75 vakanssia vähemmän

Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on viime vuosina laskenut merkittävästi organisaatiouudistuksen, harkitun rekrytoinnin ja esimiesten määrän vähentämisen johdosta.

Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä on tarkoitus lakkauttaa yhteensä 75 vakanssia, kun tänä vuonna lakkautetaan yli sata vakanssia. Näiden muutosten seurauksena henkilöstökustannukset ovat laskeneet vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa.

Myös eläköityminen antaa lähivuosina hyvät mahdollisuudet henkilöstörakenteen uudistamiseen. Vuoteen 2018 mennessä Salon henkilöstöstä yli 400 työntekijää saavuttaa eläkeiän. Tämä on yli 10 prosenttia kaupungin koko henkilöstöstä.

 

Investointeja

Ensi vuoden merkittävimmät investoinnit ovat Lehmuskodin korvaavan vammaispalvelujen ryhmäkodin rakentaminen Perniössä, Perniön varhaiskasvatuksen edellyttämien uusien tilaratkaisujen toteuttaminen, kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen sekä urheilupuiston peruskorjauksen aloittaminen.

Lisäksi erittäin merkittävä investointi tehdään katuvalaistuksen uudistamiseen, kun vanhat elohopea-valaisimet vaihdetaan energiaystävällisiin led-valaisimiin.

Kaupungin bruttoinvestoinnit vuonna 2015 ovat noin 15,6 miljoonaa euroa.

 

Kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen on yksi merkittävimmistä investoinneista ensi vuonna.
Kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen on yksi merkittävimmistä investoinneista ensi vuonna.

 

Sopeutusta

Vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä on tullut esille tarve uuden sopeuttamisohjelman laatimiselle. Alustavan aikataulun mukaan uusi sopeuttamisohjelma tulisi päätöksentekoon huhtikuussa 2015.

Taloustasapainon saavuttaminen edellyttää vielä noin 10 miljoonan euron sopeuttamistoimia. Tästä arviolta noin 2 miljoonaa euroa voidaan saavuttaa henkilöstösäästöillä. Nämä säästöt syntyvät luonnollisen poistuman hyödyntämisestä, lakkautettavista vakansseista ja vapaaehtoisista vapaista.

 

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: