Salon kaupungin toimenpiteet liittyen alueellisiin koronalinjauksiin

Tartuntatautilain ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmässä (23.3.2021) annettujen suositusten sekä aluehallintoviraston (19.3.2021) tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunki on päättänyt seuraavista kaupunkikohtaista toimenpiteistä ajalle 29.3.-11.4.2021:

Liikuntapalvelut
Sisäliikuntapaikat (uimahalli, jäähalli, liikuntahallit, koulujen liikuntasalit, kuntosalit), ulkoliikuntapaikkojen pukutilat sekä liikuntapalvelujen hallinnoimat uimarantojen saunat suljetaan yleisöltä 29.3.-11.4. väliseksi ajaksi.
Poikkeuksena tähän ovat alla mainitut yksilöllisen liikuntaharrastamisen palvelut, joita voi käyttää yksityisenä kuntalaisena liikuntapaikkojen aukioloaikoina siten, että vähintään kahden metrin turvaväli säilyy koko ajan. Käyttäjien tulee noudattaa liikuntapaikoilla annettuja turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
– yleisurheilu, enintään 4 hlöä (Salohallin juoksusuora)
– perheiden sisäisiä liikuntavuoroja voi varata (liikuntasalit ja liikuntahallit)
– Salon Tenniskeskuksen kaupungin vuoroja voi varata
Salohalli on avoinna 29.3. -11.4. ma – pe klo 8-21 (2.- 5.4. suljettu)

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten, poikkeuksena Urheilupuiston keinonurmi, jota voi käyttää vain myönnetyillä vuoroilla.

Urheiluseurojen, liikuntaa järjestävien yhdistysten, koulujen ja päiväkotien liikuntapaikkojen käyttö

Sisäliikuntapaikat, uimarantojen saunat ja vuorovarauksin käytettävät ulkoliikuntapaikat ovat suljettuja 2007 tai aikaisemmin syntyneiden nuorten ja aikuisten yhdistystoiminnalta 29.3.-11.4. välisenä aikana. Poikkeuksena tähän urheiluseurat voivat varata 2007 syntyneille ja vanhemmille vuoroja yksilölliseen harjoitteluun vähintään SM-tason tai maajoukkuetason urheilijoille (nuorten ja yleinen sarja). Valmentajille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Varausanomuksissa on ilmoitettava vuoroa käyttävän urheilijan sekä hänen valmentajansa nimi.

Alakouluikäisten ja nuorempien osalta (2008 tai myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi järjestää oman ryhmän tai joukkueen kesken kaupungin liikuntatiloissa. Samassa sisätilassa osallistujia voi olla enintään 10 ja tämän lisäksi ohjaajat ja valmentajat, joille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Harjoittelun tulee toteutua ilman lähikontakteja. Keinonurmi on varattavissa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneiden ohjattua harjoittelua varten. Ottelu- ja kilpailutoiminta, pelaaminen muita joukkueita vastaan ja esiintymiset ovat kiellettyjä 11.4. asti. 

Koululais- ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja osana opetusta ja varhaiskasvatusta tehtyjen varausten mukaisesti.

Kansalaisopisto 
Kansalaisopiston toiminta jatkuu aikaisempien rajoitusten puitteissa:
• Kuntouttavan työtoiminnan kurssit jatkuvat lähiopetuksena.
• 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien kurssitoiminta jatkuu lähiopetuksena enintään 10 hengen ryhmissä.
• Luku- ja kirjoitustaidottomien opetus jatkuu lähiopetuksena enintään 6 hengen ryhmissä.
• Yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena.
• Muilta osin kansalaisopiston lähiopetus jatkaa etäopetuksessa ajalla 29.3.- 11.4.

Kirjastopalvelut
Kirjastoissa jatketaan entisin rajoituksin:
• Kirjastoissa on sallittu lyhytaikainen asiointi (alle 15 min), ensisijaisesti kirjojen palautus ja varattujen kirjojen nouto.
• Kirjastojen henkilökunta rajaa tarvittaessa tiloissa yhtäaikaisesti olevaa asiakasmäärää, suurin sallittu kävijämäärä on 10 asiakasta.
• Omatoimikirjastot ovat avoinna, suurin sallittu kävijämäärä tiloissa yhtäaikaisesti on 10 asiakasta, joiden tulee itse huolehtia rajoituksen noudattamisesta.

Museot
Myös museoiden osalta jatketaan aikaisempia rajoituksia eli taidemuseoon voidaan ottaa yhtäaikaisesti enintään 10 henkilöä tasatunnein ja museokäynti varataan ennakkoon numerosta 02 778 4892. Elektroniikkamuseoon otetaan enintään 10 henkilöä yhtä aikaa (ei ennakkovarausta).

Musiikkiopisto
Musiikkiopiston toiminta jatkuu aikaisempien rajoitusten mukaisesti.
• Solistisen instrumentin yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena.
• Musiikin teoriaopetus ja orkesterit jatkavat etäopetuksessa.
• 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien pienimuotoinen kamarimusiikkitoiminta toteutetaan lähiopetuksena.
• Varhaisiän musiikkikasvatuksen muskareiden lapsiryhmät jatkavat lähiopetuksessa. Perhemuskariryhmien (lapsi-vanhempi-ryhmät) opetus toteutetaan videoin ja etätehtävin.

Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on maanantaina 22.3.2021 antanut tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen rajoitettu korkeintaan kuuden (6) henkilön tilaisuuksiin. Rajoitus on voimassa 27.3. – 26.4.2021. Määräyksestä johtuen kaupungin toimintaa rajoitetaan seuraavasti:

Avoimet päiväkodit
Avoimissa päiväkodeissa jatketaan edelleen aluehallintoviraston kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta ajalla 27.3-26.4.

Nuorisotilat
Nuorisotiloilla jatketaan edelleen aluehallintoviraston kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta ajalla 27.3.-26.4.

Kaikkien nuorisotilojen ja nuoriso-ohjaajien tiedot löytyvät osoitteesta www.salo.fi/nuoriso.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: