Salon kaupunki testasi Lean johtamisfilosofiaa

Salon kaupunki etsii aktiivisesti uusia tapoja toimintonsa tehostamiseen. Yksi uusi toimintatapa, josta on nyt haettu oppia, on teollisuudesta tuttu johtamisfilosofia lean.
Sen keskeinen  on, että uudistusten tekijänä ja toteuttajana on henkilöstö.
Kaupunki toteutti syksyn aikana sisäiseen laskutukseen liittyvän pilottihankkeen yhdessä salolaisen Lean5 Europe Oy:n kanssa.
Salon kaupungin tuottamien sisäisten palvelujen arvo on n. 36 milj. euroa. Laskutusprosessissa on mukana useita henkilöitä ja toimintatavat eri laskutusprosesseissa poikkeavat toisistaan.
Lean-pilotin tarkoituksena oli nykytilan kartoituksen kautta edetä tavoitetilaan ja hakea uutta, yhtenäistä toimintatapaa. Pilotissa olivat mukana ravitsemis-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalvelut, jotka muodostavat valtaosan sisäisen laskutuksen liikevaihdosta.
– Sisäisen laskutuksen pilotin tulokset ovat todella kiinnostavia ja työtapa herätti paljon myönteisiä kaikuja kaupungin sisällä, kertoo hankkeen koordinaattori, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen esimies Janne Hyvärinen Salon kaupungilta.
Kaupungin eri palvelualueilta koottu työryhmä sai konsultin avustamana aikaan merkittäviä uudistuksia nykyiseen toimintatapaan, ja osa uudistuksista toteutettiin välittömästi pilotin aikana: tilausten tekemistä järkeistettiin, tietojärjestelmien käyttöä tehostettiin, manuaalisia välivaiheita poistettiin ja yhteistyötä parannettiin.
Kokonaisuus on nyt eri tavoin hallussa kuin aiemmin. Pilotin tuloksena sisäisten laskujen määrä vähenee jatkossa 200 kappaleella kuukaudessa ja lean-filosofiassa hukkatyöksi kutsutun tuottamattoman työn määrä vähenee 25 päivällä kuukaudessa eli noin yhden henkilötyövuoden verran.
Pilottihankkeen toteutus maksoi 9000,00 euroa.
Periaatepäätös toiminnan jatkamisesta ensi vuonna on tehty. Asiaa valmistellaan kaupunginjohtajan johtoryhmälle marraskuun aikana ja kehittämiskohteita etsitään parhaillaan. Jatkohankkeen yhteistyökumppania ei ole vielä valittu.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: