Salon osaamiskeskittymä päätöksentekoon joulukuussa

Salon kaupunki on yhteistyökumppaneidensa kanssa suunnitellut teollisen internetin (IoT) liiketoiminnan osaamiskeskittymää. Osaamiskeskittymästä, joka perustuu alueelle kertyneeseen älylaitteiden suunnitteluun ja tuotantoon liittyvään osaamiseen, on tarkoitus rakentaa kansainvälisesti verkottunut ja kasvava huippuosaamisen keskus. Keskus on törmäytysalusta, jossa osaajat, yrittäjät, koulutus ja tutkimus sekä erilaiset hankkeet, seminaarit ja tapahtumat kohtaavat päivittäin. Osaavien ihmisten ja kasvavien yritysten lisäksi keskittymä perustuu Microsoftin Salossa tyhjiksi jääneisiin toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotiloihin.
Kaupunki, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyösopimuksen koulutusviennin järjestämisestä Salossa. Informaatioteknologiaan keskittyvää, tutkintoon johtavaa, maksullista koulutusta markkinoidaan EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tavoitteena on saada koulutukseen vuosittaiset 100 opiskelijan aloitusryhmät.
Kaupunki on yhdessä paikallisen elinkeinoelämän edustajien perustamassa osakeyhtiötä, joka hankkisi kiinteistökokonaisuuden omistukseensa. Kaupungin päätös osakeyhtiön perustamisesta ja kiinteistön hankintaan ja käyttöön tarvittavasta rahoituksesta tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 19.12.2016 pidettävässä kokouksessa. Kaupunginhallitus käsittelee asian ylimääräisessä kokouksessa 8.12.2016.
Päätöksentekoon tulevassa osakassopimuksessa sovitaan muun ohella, etteivät osakkaat ole velvollisia rahoittamaan yhtiötä muuta kuin perustamisvaiheessa sovitulla pääomapanoksella. Osakkaiden omistusosuudet yhtiöstä noudattavat myös pääomapanostusta. Kaupungin rahoitusosuus yhtiöön olisi 4,5 miljoonaa euroa, joka on noin 36 prosenttia kokonaispääomapanostuksesta.
Kaupungin laskelmien mukaan esimerkiksi 100 uutta työpaikka vuodessa tarkoittaisi vuositasolla noin 600 000 euron lisäystä verotuloihin. Vastaavasti 500 uutta työpaikkaa merkitsisi 3 miljoonan euron lisäystä kaupungin vuotuisiin verotuloihin. Jo pelkästään verotulojen kasvu kattaisi kaupungin investoinnin.
Yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä on arvioitu erilaisiin olettamuksiin pohjautuvien laskelmien kautta. Lähtökohtana on, että nykyisten vuokralaisten lisäksi tuotantotilojen käyttöaste nousee 95 prosenttiin viiden vuoden kuluessa, yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusvientihanke käynnistyy ja toimistotiloja vuokrataan 2500 neliömetrin edestä vuosittain. Laskenta perustuu markkinatasoiseen vuokraan. Näillä oletuksilla yhtiön tulos on positiivinen vuonna 2020.
Salo IoT -yhtiötä johtaisi osakkaita edustava hallitus sekä ammattimainen toimitusjohtaja. Keskittymän kehittämisen, tutkimuksen ja oppimisen kokonaisuutta ohjaa yhtiön, kaupungin, Yrityssalon ja keskittymässä toimivien organisaatioiden, muun muassa korkeakoulujen, startup-yritysten ja sijoittuneiden yritysten, edustajien muodostava ohjausryhmä. Keskittymän käytännön tekemisiä, kuten tapahtumia, koulutusta ja viestintää, yhteen sovittaisivat ja kehittäisivät samojen organisaatioiden työntekijät yhtiön koordinoimana.
Perustettavan osakeyhtiön osakkaat keskustelivat 16.11.2016 kaupunginvaltuuston, valtuustoryhmien ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien kanssa osaamiskeskittymästä ja osakeyhtiöstä. Paikallisiin osakkaisiin kuuluvat muun muassa Jorma Nieminen, Hans Strömberg ja Cencorp Automation Oy. Muut osakkaat tulevat julkisuuteen sen jälkeen kun osakkuuksista on sitovasti päätetty heidän omissa organisaatioissaan.
– Kävimme eilisessä tapaamisessa läpi muun muassa syitä sille, miksi kaupunki ja osakkaat ovat mukana tässä hankkeessa. Kyse ei ole kiinteistöbisneksestä vaan kaupungin elinvoiman pitkäjänteisestä ja systemaattisesta vahvistamisesta eli uusista yrityksistä, uusista työpaikoista ja tätä kautta esimerkiksi verotuloista. Myös uusien työpaikkojen välilliset vaikutukset ovat merkittäviä. Paikalliset osakkaat haluavat aidosti olla mukana rakentamassa Salon tulevaisuutta, summaa kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.
Seuraavan kerran kaupungin päättäjille tiedotetaan osaamiskeskittymästä 24.11.2016, kun kaupunginvaltuusto tutustuu Microsoftin kampukseen ja siellä oleviin sekä sinne suunnitteilla oleviin toimintoihin.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: