Salon osallistuva budjetointi 2022 käynnistyy

Salin kaupunki käynnistää ”Salo yhdessä” osallistuvan budjetoinnin tämän vuoden 2022 osalta.

Kaupunki kertoo tiedotteessa, että tänä vuonna tehtävillä toteutuksilla halutaan tukea kuntalaisten hyvinvointia ja edistää yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.
-Näiden lisäksi teemana on kestävän kehityksen toteuttaminen. Ehdotusten jättäjien tulee olla myös sitoutuneita toteuttamaan ehdotuksensa itse, jolloin osallisuus ja osallistuminen pysyy keskiössä koko prosessin ajan.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 100 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Määräraha käytetään asukkaiden ehdottamiin ja valitsemiin toimenpiteisiin kaupungin alueella. Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha.

Äänestys avautuu asukkaille Otakantaa.fi-palvelussa huhtikuun aikana ja äänestysaikaa on kaksi viikkoa. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan määrärahan puitteissa. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Ehdotuksia voivat antaa niin yksittäiset asukkaat kuin yhteisötkin. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia kuten kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket, asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan.

Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta.

Jaettavan määrärahan lisäksi kaupunki tukee viestinnässä ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua.

Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Annettavan ehdotuksen ja sen toteutuksen pitäisi tukea ainakin yhtä näistä teemoista.

Ehdotukset jätetään 4. huhtikuuta klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon pääsee osoitteesta www.salo.fi/osallistuvabudjetointi.

Salonjokilaakso

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: