Saloon lisäpaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen

Maija Malkaniemi, Anni Ahola ja Jasmine Fabricius toivovat, että Salossa säilyvät hyvät opiskelijapalvelut jatkossakin.
Maija Malkaniemi, Anni Ahola ja Jasmine Fabricius toivovat, että Salossa säilyvät hyvät opiskelijapalvelut jatkossakin.

Kevään toinen korkeakoulujen yhteishaku alkaa tällä viikolla.

Turun ammattikorkeakoulussa on haussa 60 erilaista koulutusta ja yli 2000 aloituspaikkaa.

Erityisasiantuntija Johanna Auvinen kertoo, että Salossa on kevään toisessa yhteishaussa tarjolla samat koulutukset kuin viime vuonna eli sairaanhoitajakoulutus päivätoteutuksena ja monimuotototeutuksena.
-Saimme OKM:n rahoitusta lisäaloituspaikkoihin ja näistä osa tarkennettiin Salon sairaan-hoitajien monimuotototeutukseen. Nyt kevään yhteishakuun lisättiin Saloon 13 aloituspaik-kaa päätetyn 20 aloituspaikan päälle.

Turun AMK:n Salon campuksella sairaanhoitajaksi opiskelevat Anni Ahola, Jasmine Fabicius ja Maija Malkaniemi nauttivat maanantaina alle kolmen euron opiskelijalounaasta kampuk-sen opiskelijaravintolassa.
-Onneksi tämä saatiin järjestymään. Käymme syömässä täällä aina, kun olemme lähiope-tuksessa.

Salo IoT Campuksen ravintolauudistus jätti hetkeksi epäselväksi, kuinka ammattikorkeakou-luopiskelijoiden Kelan tukema opiskelijalounas järjestyy. Maaliskuusta alkaen opiskelijalou-naan tarjoamisesta Salon toimipisteen opiskelijoille on vastannut Salon kaupunki.

Kevään aikana seurataan palvelun sujuvuutta ja käyttöastetta, ja sen pohjalta tehdään pysy-vämpiä ratkaisuja. Optio palvelun jatkosta on olemassa.

Anni, Jasmine ja Maija kertovat opiskelijaruokalan olevan melko rauhallinen, sillä opiskelu ei ole heidänkään alallaan kokonaan lähiopiskelua.
-Aika paljon on itsenäistäkin opiskelua ja osa ollaan etänä.

Kolmikko suoritti ensimmäisen harjoittelujaksonsa samassa kompleksissa sijaitsevassa Campuskoti Merihelmessä.
-Se on moderni ja kodikas paikka.

Kolmikosta paimiolainen Jasmine kertoo hakeneensa ensisijaisesti Saloon, Anni ja Maija oli-sivat halunneet Turkuun, josta he matkaavat tarvittaessa lähiopetukseen Saloon.

Heidän mukaansa campus on mukava ja toimiva oppimisympäristö. He antavat ymmärtää, että palvelujen kuten opiskelijaruokailun puuttuminen ei ainakaan lisäisi Salon vetovoimaa.

Salon kampuksella aloittaa syksyllä uusi englanninkielisen sosionomikoulutuksen ryhmä, joka valittiin kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Tutkinto antaa opiskelijoille laajat valmiudet työskennellä ammattilaisina sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä erilaisissa terveys- ja hyvinvointipalveluiden tehtävissä.
-Syksyn yhteishaussa voi jälleen hakea tammikuussa Salossa alkavaan liiketalouden moni-muotototeutukseen.

Liiketalouden tradenomikoulutuksesta valmistuu monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työ-elämän kehittäjiä. Monimuotokoulutus on suunnattu erityisesti useamman vuoden työkoke-muksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä työssään tai etsivät uusia uramah-dollisuuksia.

Turun AMK markkinoi Salo IoT Campusta ainutlaatuisena paikkana opiskella.
-Olet siellä, missä tapahtuu. Ainutlaatuinen Salo IoT Campus muodostaa yritysten, tutkijoi-den ja oppilaitosten yhteisön, joka rakentaa älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita sa-man katon alla.

Monimuotokoulutuksen opinnot sisältävät lähijaksoja sekä etäopiskelua. Lähipäiviä on kes-kimäärin kaksi kuukaudessa. Suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna. Tutkintoon sisäl-tyy lisäksi harjoittelua, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö.

Turun ammattikorkeakoulussa on kevään toisessa yhteishaussa mukana 48 AMK-koulutusta ja 22 YAMK-koulutusta; yhteensä 2138 aloituspaikkaa.

Pekka Mäenpää

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: