Salossa aktiivinen vapaaehtoistyön verkosto

Salon Syty ry:ssä juhlistetaan joulukuun alussa valtakunnallista vapaaehtoistyön päivää. Tilaisuuteen kutsuvaa mainosta esittelemässä Marika Lindholm Salon Muistiyhdistyksestä (vas.), ja Veera Hälli Syty ry:stä, Anu Hirvikorpi Salva ry:stä ja Sanna Saramo Salon seurakunnasta.

Salon Syty ry:ssä juhlistetaan 3. joulukuuta valtakunnallista vapaaehtoistyön päivää järjestämällä kahvitilaisuus, joka on tarkoitettu vapaaehtoistoimijoille sekä kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

Tilaisuuteen kutsuvaa mainosta olivat saapuneet ihastelemaan Anu Hirvikorpi Salva ry:stä, Marika Lindholm Salon Muistiyhdistyksestä, Sanna Saramo Salon seurakunnasta ja Veera Hälli Syty ry:stä. He kertoivat olevansa Salon alueen Valikko-ryhmässä eli KumppaRissa (kumppanuus rikastuttaa). Ryhmä on paikallisten yhdistystyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa työtä tekevien yhteistyöverkosto.

Palvelujohtaja Anu Hirvikorpi kertoi olevansa Salva ry:ssä toimivien vapaaehtoisten vastuuhenkilö.
-KumppaRi on toiminut yli 15 vuoden ajan Salossa. Se toimii yhteistyöfoorumina sellaisille henkilöille, jotka ohjaavat vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyöntekijöille tarjotaan perehdytystä, luentotilaisuuksia ja koulutusta, Hirvikorpi kertoi.

Toiminnanjohtaja Marika Lindholm kertoi vapaaehtoistyön antavan tekijälleen monia hyviä asioita.
-Tuleva kahvitilaisuus tarjoaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneelle hyvän mahdollisuuden kohdata eri toimijoita. Jos on kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä, niin varmasti tekijälle löytyy jokin paikka. Vapaaehtoistyön kautta saa arkeen sisältöä ja merkityksellisyyttä, ja sen kautta saa tuntea kuuluvansa porukkaan. Työ voidaan räätälöidä vapaaehtoiselle sopivaksi. Sen myötä voi esimerkiksi ottaa ryhmän vetovastuuta, mutta yhtä tärkeä asia on keittää ryhmälle kahvia, Lindholm totesi.

Toiminnanjohtaja Veera Hälli kertoi Syty:ssä toimivan 36 erilaista potilas- ja vammaisjärjestöä.
-Vertaisuudella on suuri merkitys kaikkien potilasyhdistysten toiminnassa. Puhumme mahdottoman suuresta talkootyömäärästä. Moni asia ja tapahtuma jäisi toteutumatta ilman vapaaehtoisten tekemää työtä. Työtuntien määrän lisäksi hyvinvoinnin määrän kertyminen on suuri, Hälli sanoi.

Hälli kertoi, että seuraava ryhmänohjaajakoulutus järjestetään tammikuussa. Hän korosti vapaaehtoistyötä tehtävän runsaasti myös paikallisten eläkejärjestöjen ja urheiluseurojen parissa.
-Me KumppaRi-ryhmässä mukana olevat olemme enimmäkseen Sote-järjestöistä. Salon alueella on myös useita harrastuspohjalta toimivia tahoja, joiden toiminnassa on paljon vapaaehtoisia mukana. Vapaaehtoistyötä pohtivan kannattaa miettiä omassa itsessään, millaista työtä haluan tehdä ja mistä saa itselleen iloa. Vapaaehtoisen sitoutumisen tehtävään ei aina tarvitse olla kuitenkaan liian pitkäaikaista. Lyhyempikin panos vapaaehtoistyöhön on arvokasta, Hälli sanoi.

Sosionomi-diakoni Sanna Saramo kertoi Salon seurakunnan diakoniatyössä toimineen ennen koronapandemiaa 320 vapaaehtoista.
-Pandemian tuomien rajoitusten vuoksi vapaaehtoistehtävät ovat vähentyneet. Tällä hetkellä moni yksinäinen kaipaa kuuntelijaa, koska pandemian tuoma eristyneisyys on tuonut henkistä kuormaa. Kuuntelijan tehtävä lähimmäispalvelussa on yksi tärkeimmistä vapaaehtoistehtävistä diakoniatyössä, Saramo sanoi.

Itselle kiinnostavia vapaaehtoistyötehtäviä voi etsiä vapaaehtoistyö.fi-palvelusta.

Kahvitilaisuus vapaaehtoistoimijoille sekä kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille järjestetään perjantaina 3.12. klo 14-16 Salon Syty:ssä.

Maritta Määttänen

KumppaRi

KumppaRi toimii vapaaehtoistyötä tekevien tahojen
-tiedotus- ja kehittämisosapuolena
-yhteistyön kannustusfoorumina
-ideariihenä

KumppaRin tavoitteina ovat
-vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen
-vapaaehtoistyön vaikuttavuuden esille tuominen

KumppaRi valmistelee ja ja kehittää sektorirajat ylittäviä yhteistyömuotoja.

KumppaRissa ovat mukana FinFami Salo ry, Ikäkeskus Majakka, Lounais-Suomen Avustajakeskus, MLL Varsinais-Suomen piiri, Salon mielenterveysseura, Salon Muistiyhdistys ry, Salon Omaishoitajat ry, Salon seurakunta, Salon Syty ry, Salva ry ja Yhres.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: