Salossa ensimmäiset ehdokkaat kuntavaaleihin nimetty

Kevään kuntavaaleissa valitaan Saloon uusi kaupunginvaltuusto.

Salossa puolueet ovat nimenneet ensimmäisiä ehdokkaita huhtikuussa 2021 pidettäviin kuntavaaleihin.
SDP:n Salon kunnallisjärjestö kertoo tavoittelevansa monipuolista ja alueellisesti kattavaa joukkoa ehdokkaita.
– Meillä on jo tässä vaiheessa ilahduttava määrä uusia nimiä, jotka ovat halunneet lähteä mukaan vaikuttamaan Salon asioihin, puheenjohtaja Timo Tammi kertoo kunnallisjärjestön tiedotteessa.
– Pidän myös tärkeänä, että nykyisiä luottamushenkilöitä on listalla. Jo nyt listallamme on istuvia valtuutettuja sekä lautakunnissa toimivia edustajiamme. Haluamme, että ehdokasjoukosta löytyy kuntalaisille vaihtoehto valita erilaisten henkilöiden välillä.
SDP:ssä pohdituttaa miten vaalikevään kampanjointia voidaan tehdä.
– Totta kai toivomme, että kampanjaa päästään keväällä tekemään perinteiseen tapaan. On tietysti varauduttava siihen, että käytössä on muita tapoja. Sosiaalisen median osuus on noussut vaali vaalilta ja se varmaan kasvaa edelleen, Tammi sanoo.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arttu Karhulahti kertoo, että lista täyttyy hyvällä vauhdilla.
– Olemme saaneet listalle mukaan paljon kokemusta ja osaamista. Erityisen iloisia olemme jo tässä vaiheessa merkittävästä uusien ehdokkaiden kiinnostuksesta.
Kokoomuksen tavoitteena on täysi lista ja olla vaalien jälkeen suurin ryhmä Salossa. Karhulahden mukaan tulevalle valtuustolle ollaan jättämässä poikkeuksellisen vaikea tehtävä. Kaupungin talous ei ole kestävällä pohjalla ja soteuudistus haastaa kaupunkia entistä kovemmin talouden ja myös toiminnan osalta.
– Kokoomuksen kompromissit ovat sellaisia, joissa kuntalaisten etu pidetään kirkkaana mielessä. Henkilöstökulujen hallittu karsiminen ja palveluiden tuottamistapaan liittyvät uudistukset ovat nähdäksemme välttämättömiä. Veronkorotukset ja palveluiden karsiminen veto- ja pitovoiman kustannuksella eivät ratkaise ongelmaa, vaan jopa hankaloittavat asiaa, Karhulahti sanoo.
Väestörakenteen muutos haastaa kaupungin ketteryyden palveluiden osalta. Vanhuspalveluiden osalta tarve kasvaa, kun taas lasten ja nuorten määrä on vähentynyt.
– Kaupungin täytyy pyrkiä toimimaan aktiivisesti elinkeinoelämän kumppanina. Viesti täytyy olla selkeä: me haluamme uudet investoinnit Saloon. On myös huomioitava, että 5000 nykyisen yrityksen toimintaympäristö pidetään mahdollisimman toimivana. Yksityiset työpaikat tuovat verotuloja, joiden avulla pystytään tarjoamaan korkeatasoisia palveluita salolaisille jatkossakin.
Koko Salo halutaan pitää elävänä. Yhteistyö yhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa luo lisää elävyyttä ympäri Saloa.
– On todella tärkeää, että me salolaiset itse uskomme kaupungin menestykseen, Karhulahti sanoo.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski kertoo, että puolueen ensimmäiset ehdokkaat julkaistaan 15. tammikuuta.
– Kevään kuntavaaleihin ovat lähdössä ehdolle yhtä ehdokkuuttaan vielä pohtivaa lukuun ottamatta kaikki nykyiset valtuutettumme. Ehdokashankinnan tilanne on kutakuinkin sama kuin viime kuntavaaleissa oli tässä kohtaa eli samalla rytmillä näytetään menevän, Riski sanoo.
Keskusta on solminut Salossa vaaliliiton Kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa ja sen myötä tavoitteena on täysi lista.
– Tavoitteenamme on minimissään sama 11 valtuustopaikkaa kuin tällä kaudella, mutta teemme töitä ahkerasti sen eteen, että valtuustopaikkamäärämme nykyisestä nousee. Olemmekin pyrkineet ja myös jo tässä vaiheessa onnistuneet saamaan listoillemme hyvin erilaisia ehdokkaita.
Riskin mukaan tulevalla valtuustokaudella Salossa käsitellään isoja ja vaikeita asioita. Koronan vaikutukset näkyvät ja vaikuttavat kuntatalouteen vielä pitkään.
– Salossa talouden alijäämää on ollut jo ennestään ja valtion mittavat tukipaketit saattavat antaa jopa vääränlaistakin viestiä talouden todellisesta tilasta täällä kuntapinnassa.
Keskustalle on tärkeää, että Salossa kyetään tekemään päätöksiä, joissa huomioidaan päättäjille aina niin hankala rakenteellisen sopeuttamisen tarve. Tärkeää on myös se, että kyetään vastaamaan muun muassa ihmisten haluun toteuttaa monipaikkaista asumismuotoa.
– Tässä näen Salolla olevan isot ja mielenkiintoiset tulevaisuuden näkymät. Salon on myös jatkettava toimintaympäristönsä kehittämistä siten, että nykyisten ja uusien yritysten kannattaa sijoittua tänne.

Salon tulevalla valtuustolla edessä isoja päätöksiä

Salon tulevalla kaupunginvaltuustolla on edessään monia tärkeitä päätöksiä.
Salon seudun Perussuomalaisten vaalipäällikkö Tapio Äyräväinen sanoo, että muun muassa ikäihmisten määrän lisääntyminen tuo omat haasteensa julkiselle taloudelle.
– Ongelman kanssa on painittu pitkään, mutta vielä on paljon tekemistä koko sektorilla. Erityisesti on huomioitava omaishoitajat, joiden työ on erittäin arvokasta.
Myös koulukiusaamisen vähentämiseen on puututtava.
– Ehdotamme, että lisätään Salon koulujen yhteisen koulukiusaamisasiamiehen tehtävä olemassa olevan sosiaalipuolen viran yhteyteen kustannusneutraalisti.
Äyräväinen kertoo, että puolue ei ole asettanut lukumääräistä ehdokastavoitetta.
– Ehdokkaita on jo tässä vaiheessa lähes yhtä paljon kuin viime kuntavaaleissa. Tähtäämme Salon valtuuston suurimmaksi ryhmäksi, Äyräväinen kertoo.
Äyräväinen listaa asioita, jotka nousevat jatkuvasti esille keskusteluissa.
– Sanomme ei vesilaitoksen yhtiöittämiselle. Vesilaitos on pidettävä kunnallisena laitoksena. Kuntakeskusten varhaiskasvatus ja peruskoulun ala-aste pitää säilyttää niin pitkälle kuin mahdollista.

Salon Seudun Vihreiden puheenjohtaja Sari Pesonen sanoo, että Saloon tarvitaan vihreämmän arjen asiantuntijoita kuten päivähoidon ja koulutuksen puolustajia, ennaltaehkäisevien palveluiden puolestapuhujia, kirjastojen ja kulttuurin ystäviä, pyöräteiden kuluttajia, tasa-arvon lähettiläitä, lähiruokatuottajia, lähimetsien kulkijoita, ilmastomuutostietäjiä ja esimerkiksi eläinten äänenä toimivia.
– Sen vuoksi olen erittäin innostunut tämänhetkisestä ehdokaslistasta, sillä se on todella kattava kokonaisuus monen ikäisiä ihmisiä ja monenlaisella osaamisella. Koossa on siis huikean hyvä ehdokaskattaus, josta olen todella ylpeä. Mukaan otetaan myös vielä lisää ihmisiä, Pesonen kertoo.
Vihreät pitävät tärkeänä yhteistyötä yli puoluerajojen myös tulevalla valtuustokaudella.
– On pystyttävä keskustelemaan asioista sivistyneesti, sillä kuntatalous vaatii tasapainottamistoimia. Näen myös, että on tärkeää kyetä tekemään päätöksiä sen mukaisesti, että mielessä pidetään kuntalaisten etu.
Pesosen mukaan valtuutettujen tulee toimia kuntalaisten äänitorvena, ei ajaa omaa agendaa.
– Itse olen erittäin iloinen siitä, että kuntalaiset ovat rohkeasti ottaneet yhteyttä ja kertoneet omista ajatuksistaan, Pesonen sanoo

Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtaja Ella-Maria Tuomela kertoo, että puolueen ehdokasmäärä määräytyy Keskustan ja RKP:n kansa tehdyn vaaliliittosopimuksen mukaisesti.
– Tällä hetkellä ehdokashankinnan suhteen tilanne on ihan hyvä, mutta olemme johtokunnassa päättäneet julkaista koko ehdokaslistamme kerralla. Ihan vielä ei ole sen aika.
KD tavoittelee vähintään kahta valtuustopaikkaa.
Kristillisdemokraatit haluaa päätöksenteon painopisteen olevan ennaltaehkäisyssä ja haittojen ehkäisyssä ennemmin kuin kalliimmissa ongelmien korjaustoimissa. Päätöksenteon vaikutukset palveluiden käyttäjiin eli kuntalaisiin tulee huomioida ja mahdollisuuksien mukaan myös kuulla asukkaita heitä koskevissa päätöksissä. Myös lasten ja nuorten osallisuutta sekä päätösten vaikutusten arviota heidän osaltaan tulisi lisätä.

Vasemmistoliiton vaalipäällikkö Taro Turtiainen kertoo, että ehdokashankinta on aloitettu hyvissä ajoin ja etenee hyvää vauhtia.
– Tavoitteena on saada koko kaupungin alueen kattava ehdokaslista ja enemmän ehdokkaita, kuin viime kuntavaaleissa. Se tarkoittaa noin 30 ehdokasta ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite tulee helposti täyteen.
Turtiaisen mukaan valtuustopaikkojen määrä on mahdollista tuplata nykyisestä kahdesta neljään, kun katsoo viime eduskuntavaalien kannatusta Salossa.
– Kuntavaalien noin viiden prosentin kannatuksen nostaminen eduskuntavaalien kannatuksen noin yhdeksän prosentin tasolle vaatii hyvää kampanjaa, kattavaa ehdokaslistaa ja hienoja ehdokkaita. Salolaiset on vain saatava heräämään myös kuntavaaleihin ja niiden tärkeyteen päätöksenteossa.
Vasemmistoliitolle tärkeitä asioita tulevalla valtuustokaudella on soteuudistus ja Salon talouden tasapainottaminen. Palveluverkkoa tullaan jälleen tarkastelemaan niin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta kuin soten ja vanhuspalveluiden kohdalta.
– Meille on tärkeää, että palvelut ovat saatavissa helposti ja läheltä tarkoittaen myös vanhoja kuntakeskuksia. Vasemmistoliitto kannattaa yleisesti joukkoliikenteen kehittämistä ja suhtautuu asiaan järkiperäisesti, mikä on kannattavaa ja mikä ei, sekä mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa.

RKP:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja: Kenneth Jönsson kertoo, että puolueen tavoitteena on asettaa Salossa kuntavaaleihin kolme ehdokasta, joista toivottavasti vähintään yksi henkilö valitaan valtuustoon.
– Meille olisi tärkeää miettiä, miten saisimme koko Salon alueesta paljon mielenkiintoisemman ja vetovoimaisemman. Sen sijaan, että sijoittaisimme kunnan varoja hyvin kyseenalaiseen junahankkeeseen, voisimme yhdessä kuntalaistemme kanssa kehittää omaa kuntaamme sellaiseksi, että tänne todellakin halutaan muuttaa, Jönsson sanoo.
RKP:n mukaan viihtyvyys on tässä avainsana.
Haluamme myös kehittää Saloa siten, että täällä olisi yhtä miellyttävää ja helppoa asua, käydä koulua ja tehdä työtä Hajalassa kuin Kuusjoella tai Muurlassa kuin keskellä Saloa
– Pienessä osastossamme viime vuosina tapahtuneiden isompienkin muutosten myötä kuntalaisten äänestyskäyttäytymistä on entistä vaikeampi ennustaa. Valtuustossa haluamme jatkaa avointa, keskustelevaa, rehtiä ja päätösten vaikutukset huomioivaa päätöksentekoa.

Liike Nyt Salon vaalipäällikkö Jarno Mustonen kertoo, että ensimmäiset ehdokkaat julkistetaan 7. tammikuuta.
– Ehdokashaku on käynnissä ja ehdokkaita kysellään koko ajan mutta valitettavasti se ei ole ollut helppoa, kuten ei varmaan muillakaan puolueilla. Moni miettii vielä, mutta yksikään ei ole tähän mennessä kieltäytynyt, mikä on meidän kannaltamme positiivinen asia. Uskon, että tuleva julkistuksemme tulee varmasti herättämään keskustelua muissa puolueissa.
Liike Nyt kertoo tavoittelevansa 20-30 ehdokasta ja 4-6 valtuutettua.
– Meillä on kolmen A:n pääteemat asukkaat, avoimuus ja asiantuntemus, ja näiden lisäksi jokaisella ehdokkaalla on omat teemansa.

Pekka Mäenpää

Jo julkistetut ehdokkaat

SDP
Ahonen-Ojala Leena, Breilin Mikko, Hauhia Jere, Hellström Pia, Jalonen Anneli, Jokinen Kirsi-Maria, Kakko Tiina, Kalevo Juha, Kandolin Juha, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Koli Jaana, Kontkanen Teija-Liisi, Laaksonen Sari, Lamnaouer Nina, Lannermaa Kirsti, Lautiala Arja, Malm Anne, Mäkilä Juha, Mäkinen Teemu, Mäntylä Päivi, Ojanperä Asmo, Oksanen Markku, Orlova Paula, Pihakivi Sanna, Sohlman Jutta, Tammi Timo, Vataja Miika, Vesa Simo, Viitala Marika, Virtanen Timo-Tapio.

Kokoomus
Aalto Ari, Aaltonen Anu, Antila Minna, Haapaniemi Esko, Harju Olli, Harris Soile, Havia Lauri, Hellsberg Ralf, Huttunen Jukka, Ilola Siv, Jokinen Niilo, Jussila Mikko, Jännäri Tatu, Järvinen Anne, Kallonen Petteri, Karhulahti Arttu, Korkiakoski Mikael, Kortelainen Mika, Leivo Laura, Lundström Sanna, Manninen Arto, Nummentalo Juhani, Raassina Nuutti, Rahikkala Virpi, Rusi Jarmo, Räike Kalle, Saarinen Sanna, Salokannel Reijo, Siikonen Stina, Suonio-Peltosalo Elina, Syrjälä Josefiina, Tapio Marko, Topi Ulla, Valkonen Tuula, Vallittu Pertti, Vehosalmi Heikki, Vidberg Marju, Virtanen Kalle, Väistö Janne, Yli-Jama Anna-Leena
.

PS
Mikko Aaltonen, Tapio Aaltonen, Juha Björkstrand, Mikko Engren, Arsi Enqvist, Sabina Haavisto, Jani Hirvimäki, Petteri Husu, Jari Hänninen, Kristiina Ilmarinen, Pirjo-Margit Jauhiainen, Sami Karvinen, Eija Kukkamaa, Toni Laine, Päivi Lehtinen, Sanna Leivonen, Mikko Lundén, Kari Nurmi, Roni Oinasmaa, Antti Olkinuora, Onni Partanen, Sanna Pasanen, Ari Peltosalo, Arto Pihlajamaa, Janne Rask, Petteri Rissanen, Petri Salko, Mika Sarhola, Lasse Suominen, Olli-Pekka Suominen, Kari Söderholm, Heikki Tamminen, Pia Ylä-Kotola, Tapio Äyräväinen
.

Vihreät
Aaltonen Mira, Backman Jan-Roger, Helberg-Pitkänen Jonna, Häkkilä-Alyiwe Sanna, Kahila Tuukka, Karp Maria, Kiviharju Marika, Koskinen Elina, Kultanen Heidi, Leessaar Janar, Lindgren Samuli, Lindholm Sanna, Mohammadi Ali, Mänki Laura, Mäntylä Kirsikka, Nordström Jaana, Nummila Mika, Nyyssönen Jonna, Pesonen Sari, Puopolo Saija-Reetta, Saarinen Kari, Sanaksenaho Maritta, Sarmiala Aada, Schallschmidt Nina, Schneider Kai, Sulavuori-Kettula Hanna-Kaisa, Syrjänen Satu, Tikkala Sini, Tiks Merle, Vainio Minna
.

Vasemmistoliitto
Marko Aaltonen, Marika Ilola, Harri Jäntti, Santeri Kallio, Jouko Kukko, Kari Kyllönen, Mona Lautiala, Katjusa Leväniemi, Tero Lindholm, Timo Lähteenmäki, Irja Leppänen, Raimo Nieminen, Jouni Rauäng, Marja Ruokonen, Mikko Ryynänen, Taro Turtiainen.

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: