Vuoden liikkuva koulu -palkinto Salon kaupungille

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen aloitteesta vuosittain kuusi alueellista kunnille tarkoitettua Liikkuva koulu -palkintoa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää vuoden 2016 Liikkuva koulu -palkinnon Salon kaupungille. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulua omalla tavallaan. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä lisää liikettä – vähemmän istumista.

Salon kaupunki on osoittanut erityistä aktiivisuutta ja päättäväisyyttä kaupungin koulujen liikunnallistamisessa. Koulupäivän rutiineja on kehitetty monipuolisesti ja suunnitelmallisesti siten, että päivittäistä liikuntaa on voitu lisätä ja näin mahdollistaa kaikille oppilaille fyysisesti aktiivinen sekä ilmapiiriltään kannustava ja positiivinen oppimisympäristö.

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan koulutasolla suunnitelmallisesti ja realistisesti lisäämällä vuosittain toiminnassa mukana olevien koulujen määrää käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kouluvuoden 2016–17 tavoitteena on käynnistää hanketoiminta kaikissa Salon ala- ja yläkouluissa ja vakiinnuttaa hyväksi havaitut toimintamallit seuraavien vuosien aikana.

Keskeisiä Salon Koulut Liikkumaan -hankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat mm.

  •     opettajien osaamisen lisääminen
  •     istumisen vähentäminen
  •     oppilaiden osallisuuden lisääminen
  •     koulujen lähiympäristöjen kehittäminen
  •     välitunti- ja koulumatkaliikunnan lisääminen
  •     koulujen ja liikuntaseurojen yhteistyön parantaminen

Toiminta on Salossa hyvin organisoitua. Hankkeella on selkeä vastuuhenkilö, hankekoordinaattori, jonka johdolla koulujen rehtorit ja vastuuhenkilöt ovat toimineet aktiivisesti ja sitoutuneet vahvasti koulujen liikunnallistamiseen. Tästä on myös osoituksena se, että jokaiseen kouluun on perustettu oma toimintatiimi, jonka toimesta kouluille on laadittu omat toimintasuunnitelmat koulupäivien aktivoimiseksi.

Salon kaupunki on myös tehnyt hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyvää yhteistyötä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto puolestaan on tukenut Salon hanketoimintaa myöntämällä Liikkuva koulu -hankeavustuksia kaupungille yhteensä 28 000 euroa vuosina 2014–16.

Maaliskuussa Perniön alakoululaiset tutustuivat koripallon käsittelyyn  Salon Vilppaan ja Perniön Urheilijoiden koulukiertueella, joka oli osa Liikkuva koulu -kokonaisuutta.
Maaliskuussa Perniön kirkonkylän koululaiset tutustuivat koripallon käsittelyyn osana Liikkuva koulu -hanketta.

 

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: