Korvenmäkeen poratut syvälämpövarastot kustannustehokasta lämmön kausivarastointia

Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä kuuntelivat ministeri Kai Mykkäsen ajatuksia yrityksen mediatilaisuudessa.

Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen porattu lämpövarasto on otettu koekäyttöön kulunen kevään ja kesän aikana.

Kaksi kilometriä syvän kaivon tunnusluvut kertovat, että jätteenpolton hukkalämmön varastointi kannattaa.
Toimitusjohtaja Petri Onikin mukaan hyvät tulokset ja hankkeen resurssitehokkuus ovat rohkaisseet viemään investoinnit suunnitellusti loppuun asti.

– Olemme tehneet päätöksen rakentaa vielä kolme uutta kaivoa. Hankkeen valmistuttua ekovoimalaitoksen yhteydessä on kuuden kaivon laajuinen kuuden megawatin tehoinen syvälämpövarasto.

Ensimmäisen 1,6 kilometriä syvän lämpökaivon koekäyttöä tehtiin viime talvena, ja kaivosta on tuotettu tammi–maaliskuun aikana 450 MWh energiaa. Toinen kaksi kilometriä syvä syvälämpökaivo porattiin syksyllä 2023 ja kolmas kaivo talvella 2024. Toisen kaivon koekäyttö on meneillään ja kolmannen putkitukset saadaan valmiiksi loppukesällä.

– Syvälämpövarastoon varastoidaan ekovoimalaitoksessa syntyvää hukkalämpöä, jota käytetään talvella kaukolämmitykseen. Varastoidulla määrällä lämmitettään laskennallisesti noin 700 omakotitaloa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kiitti maanantaina Lounavoiman järjestämässä mediatilaisuudessa salolaisia ja varsinaissuomalaisia päättäjiä rohkeudesta päättää ekovoimalan rakentamisesta ja sen jälkeen tehdyistä energian varastointiin liittyvistä yhteistyöhankkeista.

Mykkäsen mukaan Salossa tehdyt investoinnit auttavat laskemaan paikallisesti energiantuotannon päästöjä. Samaan tähtääviä hankkeita on menossa eri puolilla Suomea.

– Lounavoiman ja yhteistyökumppaneiden lämmön varastointihanke on mitä tärkeintä ilmastotyötä. Tällaista kokonaisuutta ei ole muualla. Tällaista tekemistä me tarvitsemme, Mykkänen sanoi.

Ministerin mukaan fossiilisista polttoaineista eroon pääsy on tärkeää ja erityisesti energian varastoinnin tulee nousta keskiöön. Kolmantena tulevaisuuden tiiserinä ministeri pohti mahdollisuutta kääntää hiilidioksidi vaarallisesta jätteestä raaka-aineeksi.

– Olen käynyt täällä Korvenmällä useammankin kerran. On ollut todella seurata kiva alueen kehitystä.

Ministerin mukaan Suomi on ottanut isoja askeleita kohti fossiilivapaata sähköntuotantoa. Myös lämmöntuotannon ominaispäästöjä saadaan tulevina vuosia laskemaan voimakkaasti.

– Lounavoiman hanke on yksi esimerkki siitä, mitä se maakunnissa tarkoittaa. Tämäntyyppiset hankkeet ovat tärkeää ilmastotyötä.

Valmistuessaan kuuden kaivon laajuinen syvälämpövarasto tuottaa lämpöä jopa 14 GWh vuodessa.

Hankkeella on merkittävä vaikutus Salon Kaukolämmön tuotantorakenteeseen ja se vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

– Lämpövaraston lämmöntuotanto käynnistetään aina ensimmäisenä, jos ekovoimalaitoksen tuottama kaukolämpöteho ei riitä. Pääasiassa näissä tilanteissa korvataan öljylämpökeskusten käynnistyminen ja usein pystytään myös välttämään varavoimalaitoksen käynnistäminen, toimitusjohtaja Onikki kertoo.

Syvälämpövarastohanketta on tehty yhdessä innovatiivisten kotimaisten yritysten kanssa. Keskisyvien lämpökaivojen tekniikan kehittäneellä Quantitative Heat Oy:llä (QHeat) on ollut muitakin geolämpöprojekteja käynnissä Suomessa, mutta Lounavoiman syvälämpövarasto on ensimmäinen laatuaan.

Syvälämpökaivot porattiin suomalaisen Geomachine Oy:n hanketta varten kehittämällä uudella porauskalustolla, jolla saavutettiin tavoitteena ollut kahden kilometrin syvyys.

Lämpövaraston lämpöpumppuprosessin on toimittanut suomalainen Calefa Oy.

– Lounavoima ja hankkeen rahoittajat ovat mahdollistaneet hankkeessa uuden lämmönvarastointiteknologian testauksen ja suomalaisen osaamisen kehittymisen kansainväliseksi vientituotteeksi. Hanke kiinnostaa energiasektoria, koska tuloksena on kustannustehokas lämmön kausivarastointi, QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara kertoo.

Lounavoima Oy ja sen omistajat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy näkevät hukkalämmön varastoinnin konkreettisena kiertotaloustyönä kehittyvässä Lounapuiston kiertotalouspuistossa.

Kuuden lämpövaraston kokonaiskustannus on 9,3 miljoonaa euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön avustus kattaa 3 miljoonaa. Lounavoiman osuus on 1,8 miljoonaa ja Salon Kaukolämmön 3.5 miljoonaa euroa.

Pekka Mäenpää

Jaa uutinen:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Samasta kategoriasta: